• Gedragscode

  Sporten doe je voor je plezier. Sc DIOSA wil dat ieder lid optimaal kan genieten van de voetbal- en korfbalsport. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbal-/korfbalcapaciteiten en (culturele) achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve club zijn, waar met plezier wordt getraind en waar sportieve wedstrijden worden gespeeld.

  SC DIOSA GEDRAGSREGELS

  Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor onze club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van barmedewerker tot materiaalman. Ze doen dat met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Want zonder hen zou sc DIOSA niet kunnen bestaan. En natuurlijk kan het voorkomen dat er eens iets niet goed verloopt of niet goed gaat, het blijft immers mensenwerk. Soms gebeuren er rondom de sportvelden ook dingen die het voetbal- en korfbalspel en sc DIOSA  in een negatief daglicht zouden kunnen stellen. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en verbaal of fysiek geweld. Deze zaken passen en horen absoluut niet bij sc DIOSA.

  Binnen sc DIOSA gelden er daarom gedragsregels. Iedereen binnen de club (spelers, leden, ouders/verzorgers, train(st)ers/leid(st)ers/begeleid(st)ers, vrijwilligers en het bestuur) zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van deze regels, stemt in met deze regels en houdt zich hieraan!


  DE VOETBALLER, KORFBALSTER, TRAIN(ST)ER/LEID(ST)ER, BEGELEID(ST)ER, VRIJWILLIGER:

  IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit. Bijvoorbeeld bij het bestuur of vertrouwenscontactpersoon. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport.

  TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je train(st)ers/leid(st)ers/begeleid(st)ers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

  RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

  GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING EN MATERIALEN: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

  BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

  HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.


  DISCRIMINEERT NIET:
   Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

  IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of sportmomenten.

  Drinkt na afloop van het sporten alcohol met mate en drinkt niet wanneer je met de auto bent.

  MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze gedragscode bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van onze sportclub (Myrna Kuijpers en Lisa Derks).

  Ook kun je voor vragen en meldingen terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Bereikbaar via 0900-2025590 en/of www.centrumveiligesport.nl.

  NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schendt dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bijvoorbeeld  Vertrouwenspunt Sport.