• Ons bereikte het droevige bericht dat Lid van Verdienste Leo Derks op woensdag 22 februari jl. op 88-jarige leeftijd is overleden. 
   

  Nadat Leo al jarenlang een actief en betrokken lid was van DIOSA was hij in 1971 één van de oprichters van het jeugdbestuur, die ten tijde van deze oprichting het belang van de jeugd en hun begeleiding voor ogen hadden en dit zo goed mogelijk in wilden vullen. Zo werden er veel acties op touw gezet om de kas voor de jeugd te spekken en hen mooie activiteiten te kunnen geven. Leo heeft na de oprichting lange tijd de rol van bestuurslid en secretaris op zich genomen.  

  Medio jaren ’70 werd besloten tot een grote uitbreiding van de accommodatie op sportpark de Wissen, waar Leo de rol van begeleider van deze bouw op zich nam. Deze twee jaar durende uitbreiding en verbetering van het complex met twee nieuwe kleedkamers, twee scheidsrechterskleedkamers, een tweede speelveld, bestuurskamer, grote bergruimte, keuken met terras en een parkeerplaats heeft Leo van begin tot eind begeleid en daarin vele, vele uren tijd en energie gestopt.  

  Voor deze twee hoofdtaken, maar zeker ook voor alle andere bijdragen door de jaren heen aan DIOSA door Leo, is hij benoemd tot Lid van Verdienste van DIOSA.  

  Met zijn overlijden verliest DIOSA een betrokken lid, die er door de jaren heen zowel qua organisatie als qua accommodatie mede voor heeft gezorgd dat er binnen onze vereniging een basis is gelegd waarop nog steeds wordt voortgebouwd.  

  Het bestuur en vereniging wenst de familie veel sterkte toe met dit verlies!