• Geachte sportvriend,

  Na twee jaar afwezigheid vanwege de Corona, organiseert onze vereniging dit jaar weer op de tweede zondag in juni het gezellige familietoernooi op het sportpark “de Wissen” te Balgoij / Nederasselt.

  Senioren
  Ook dit jaar mag je twee centrale personen opgegeven, waarbij de twee centrale personen een eerstegraads familierelatie met elkaar moeten hebben. Dit wil zeggen partners, broers, zussen, zwagers, schoonzussen, kinderen of ouders. Ook niet-samenwonende partners met een minimaal 5 jaar aaneengesloten relatie vallen onder eerstegraads familie, wat hopelijk leidt tot meer en/of nieuwe mogelijkheden voor (nieuwe) families om een elftal te kunnen samenstellen. Zie voor nadere uitleg het reglement.

  Junioren
  Net als voorafgaande jaren staan we toe dat juniorenteams samengesteld worden uit twee families die geen relatie met elkaar hebben, de zogenaamde combinatieteams. Echter, hiervoor gelden strikte voorwaarden welke in het reglement zijn opgenomen evenals een nadere uitleg inzake de diverse team-categorien. Dispensatie is bij het jeugdtoernooi uitgesloten.

  Dispensatieregeling senioren
  Dispensaties zijn alléén voor het seniorentoernooi beperkt toegestaan. Indien een familie niet aan 14 spelers kan komen mogen zij aanvullen met maximaal 2 gastspelers die lid zijn van sc DIOSA. Dit mag alleen als het totaal aantal spelers inclusief de gastspelers in dat team niet boven 14 personen uitkomt. Er is dus geen sprake van een spelerspool. Als deelnemend team met te weinig spelers kunt u dus zelf opzoek gaan naar leden binnen onze vereniging.

  Inschrijvingen en inschrijfgeld
  We verzoeken jullie de inschrijfformulieren uiterlijk zondag 1 mei 2022 bij John Reijnen, Kerklaantje 3 te Nederasselt, tel.nr. 06 – 19 01 74 93, e-mail j.reijnen18@gmail.com in te leveren. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 50,00 per seniorenteam (jeugdteams doen gratis mee). Inschrijfgeld dient op de speeldag zelf voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden voldaan. Het programma zal uiterlijk in de week van 23 mei op de website gepubliceerd worden.

  Met vriendelijke groet,
  De Familievoetbalcommissie.