• Technische commissies binnen sc DIOSA

  Het technisch beleid binnen sc DIOSA wordt uitgevoerd en gestuurd door de technische commissies:

  TC Voetbal (TCV), TC Korfbal (TCK) en TC SJO DIOSA-Niftrik (TC SJO).
  Hun doelstelling is het creëren van mogelijkheden voor spelers/speelsters, train(st)ers en leid(st)ers om zich te ontwikkelen op sportief en sociaal gebied.


  Hierdoor nemen de technische commissies een belangrijke plek in binnen onze club. Samen met het wedstrijdsecretariaat (onderdeel van de TC’s) zorgen zij ervoor dat alle voetbal- en korfbaltechnische zaken rondom teams en wedstrijden geregeld worden. Zij onderhouden de contacten met de bonden KNVB en KNKV.
  De doelstelling van het wedstrijdsecretariaat is het zorgen voor een goed verloop van de competitie- en bekerwedstrijden.

  Voor de selectieteams streven we naar sportieve prestaties.

  Naast sportieve prestaties wil sc DIOSA ook in de breedte bereikbaar zijn voor al haar leden en toekomstig leden. Sc DIOSA is in hart en nieren een amateurclub: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Daarom willen we dat één ieder die wil voetballen of korfballen, op zijn of haar gewenste niveau moet kunnen meedoen.

  Binnen sc DIOSA hebben we 3 technische commissies:

  Deze 3 TC's hebben ieder hun eigen wedstrijdsecretariaat: