• VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

  Sc DIOSA vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen vraagt sc DIOSA een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.

  Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Sc DIOSA heeft daarom besloten van alle train(st)ers, leid(st)ers en vrijwilligers die in aanraking komen met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te vragen.

  Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport.

  Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, komen in aanmerking voor een gratis VOG. Voorwaarde is dat de VOG digitaal moet worden aangevraagd.

  Hoe wordt een VOG digitaal aangevraagd?

  Om een VOG digitaal aan te vragen, moet de persoon in het bezit zijn van een DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee als individu ingelogd kan worden op websites van de overheid om zaken te regelen.

  Heb je nog geen DigiD? Dan kan dit worden aangevraagd via https://digid.nl/aanvragen.

  Daarnaast heeft sc DIOSA voor het invullen van de VOG van tevoren de volgende gegevens van de desbetreffende persoon nodig:

  - Volledige naam

  - E-mailadres

  - Geboortedatum

  Bij sc DIOSA zullen de administratieve werkzaamheden rondom de aanvraag door Chantal Fleuren en Edger van den Berg uitgevoerd worden. Hoe gaat dat in zijn werk?

  1) sc DIOSA  zet de eerste stap voor het verkrijgen van een VOG waarbij digitaal de bovengenoemde gegevens worden ingevuld van de vrijwilliger.

  2) Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan.

  3) Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post.

  4) De vrijwilliger stuurt de VOG naar sc DIOSA.

   

  Kijk hier als je meer wil weten over VOG bij sportverenigingen, mail je vraag dan naar vcp@scdiosa.nl of raadpleeg de website van NOC*NSF: https://www.nocnsf.nl/vog