• Wedstrijdsecretariaat Korfbal

  Het wedstrijdsecretariaat korfbal, onderdeel van de TCK, zorgt voor een goed verloop van het competitie- en bekerprogramma van alle te spelen wedstrijden en alle randzaken daarom heen.

  Het wedstrijdsecretariaat zorgt er onder andere voor dat:

  • Er oefenwedstrijden worden geregeld in aanloop naar de veld- en zaalcompetities. Dit in overleg met de TCK en leidsters/train(st)ers;
  • Eventuele wijzigingen in het wedstrijdprogramma wordt doorgegeven aan kantinebeheer;
  • Wedstrijden worden verplaatst of worden ingehaald indien nodig;
  • Vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld uitnodigingen voor toernooien worden geregeld;
  • Verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNKV. Denk hierbij aan voor bijv. de klasse-indeling en voorkeurstijden van teams. Dit gebeurt in overleg met TCK;
  • Er zo nodig dispensatie wordt aangevraagd bij de KNKV;
  • Leidsters / train(st)ers bij afgelastingen worden geïnformeerd, die op hun beurt weer de teams informeren;
  • Het wedstrijdprogramma voor publicatie op het DIOSAblad en social media wordt doorgegeven.

  WEDSTRIJDEN VERZETTEN OF INHALEN

  Het kan voorkomen dat een wedstrijd moet worden verplaatst hetzij worden ingehaald. Bij een spelerstekort zal de leidster/train(st)er of aanvoerdster zelf voor vervanging te zorgen vanuit andere teams. Als dit niet lukt, kan de betrokken leidster/train(st)er contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te verplaatsen hetzij in te halen.

  Het wedstrijdsecretariaat neemt vervolgens contact op met betreffende tegenstander voor overleg. Dit is de beste en meest voor de hand liggende oplossing. Mocht het echt niet lukken om een wedstrijd te verzetten, dan wordt de wedstrijd eruit gegooid en stelt de KNKV de wedstrijd opnieuw vast. Dit kost ons als vereniging dan wel een boete. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit niet voor hoeft te komen.

  Wedstrijdsecretaris: wedstrijdsecretariaatkorfbal@scdiosa.nl

  Myrna Kuijpers  06-22009838         

  Denise Thijssen