• Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat voetbal, onderdeel van de TCV, zorgt voor een goed verloop van het competitie- en bekerprogramma van alle te spelen wedstrijden en alle randzaken daarom heen. Hierdoor neemt het wedstrijdsecretariaat een belangrijke rol in binnen onze club.

  Het wedstrijdsecretariaat zorgt er onder andere voor dat:

  • Aanvragen oefenwedstrijden van verenigingen worden behandeld. Dit uiteraard in samenwerking met de TCV hetzij leiders/trainers;
  • Wedstrijden worden verplaatst / ingehaald indien nodig;
  • Verzoeken namens de vereniging worden ingediend bij de KNVB voor bijv. de klasse-indeling en voorkeurstijden van teams. Dit ook in samenwerking met TCV;
  • Leiders / trainers bij afgelastingen worden geïnformeerd indien nodig.
  • Eventuele wijzigingen/afgelastingen worden doorgegeven aan kantinebeheer;
  • Te spelen wedstrijden voor publicatie DIOSAblad en social media wordt doorgegeven.

  Wedstrijden verzetten of inhalen
  Indien een wedstrijd moet worden verplaatst hetzij worden ingehaald, wordt dit met de tegenstander overlegd. Bij een spelerstekort dient de leider/trainer of aanvoerder zelf voor vervanging te zorgen vanuit andere teams, eventueel met ondersteuning van de betreffende coördinator. Als dit niet lukt, kan de betrokken leider/trainer contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te verplaatsen hetzij in te halen. Dit zou bijvoorbeeld op een doordeweekse avond kunnen. In het algemeen is er goed met andere vereniging te overleggen. Mocht het echt niet lukken om een wedstrijd te verzetten, dan wordt de wedstrijd eruit gegooid en stelt de KNVB de wedstrijd opnieuw vast. Dit kost de vereniging dan wel een boete. We moeten er met z’n allen voor zorg dragen dat dat niet hoeft voor te komen.

  Wedstrijdsecretaris

  Rob de Groot                    wedstrijdsecretariaatvoetbal@scdiosa.nl